หนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ เล่ม 2