หนังสือเรียนการอ่านเขียนภาษาไทย ระดับพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ เล่ม 1