หนังสือเรียนภาษาไทย เรื่องสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เล่ม 2